Fryslân als preventieproeftuin voor Nederland

  • Berichtcategorie:politiek

Dat stond op het kaartje dat ik vanochtend, namens de Friese Preventieaanpak (FPA), aan staatssecretaris Maarten van Ooijen heb aangeboden tijdens zijn bezoek aan Leeuwarden. Het leverde een mooie toezegging van de staatssecretaris op.

Binnen de FPA werken we al enkele jaren fantastisch samen met de zorgverzekeraar, zorgpartijen, gemeenten, kennisinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Fryslân wordt dan ook regelmatig aangehaald als goed voorbeeld.

Binnen de FPA zijn we bovendien al enige tijd druk bezig om de volgende stap te zetten: naar een integrale aanpak op het gebied van gezondheid, preventie en sociale basis, waarbij we uitgaan van ‘de kracht van de mienskip’. IZA en GALA sluiten daar prima op aan.

Maar… zonder voldoende middelen, ook voor de lange termijn, lukt dat niet. Vandaar ons voorstel om van Fryslân een preventieproeftuin te maken en als voorbeeld voor de rest van Nederland te dienen. Mét daarbij de benodigde financiële middelen.

De staatssecretaris reageerde zeer enthousiast op het voorstel en zegde toe dit graag verder met de FPA uit te willen werken. Ook financieel. Een prachtige afsluiting van een inspirerende ochtend.

Dank iedereen voor jullie inzet en inbreng!

Foto’s: Marianne Poelman