Zorg om welzijn Het Bolwerk

  • Berichtcategorie:politiek

swd_300x120

Komt het wel goed met Stichting Welzijn Het Bolwerk? Dat vragen wij ons bezorgd af n.a.v. onze vragen gisteren in de raad. De jaarrekening 2012 van Het Bolwerk is namelijk nog steeds niet akkoord bevonden door de gemeente, terwijl deze al in mei van dit jaar door Het Bolwerk aan de gemeente is aangeboden. Sindsdien is de jaarrekening enige malen heen en weer gestuurd, zo vertelde wethouder Boorsma gisteravond. En ook de begroting 2014 van Het Bolwerk heeft nog niet zijn goedkeuring gekregen. Het Bolwerk zou moeite hebben om binnen de gestelde subsidieplafonds te blijven, aldus de wethouder.

Het probleem zou zitten in de zogenaamde ‘Kanteling’, de overgang van aanbodgericht naar vraaggestuurd werken. Het Bolwerk komt dus niet meer met een activiteitenaanbod, zoals het jarenlang deed, maar moet zich voegen zich naar datgene wat de gemeente van haar vraagt. Dit vraagt om een hele andere manier van werken, afrekenen en begroten.

Ondertussen heeft Het Bolwerk een forse bezuiniging opgelegd gekregen. De gemeenteraad heeft hier al eerder zijn zorg over uitgesproken en de wethouder nadrukkelijk gevraagd om mee te mogen praten over de taken die Het Bolwerk voor de gemeente uitvoert. Dat is nog altijd niet gebeurd. Vraag is immers of de bezuinigingen wel gehaald kunnen worden of, beter gezegd, of we er wel goed aan doen? Wij krijgen in ieder geval steeds meer het gevoel dat we ons moeten herbezinnen op de bezuinigingen en taken van Het Bolwerk. Volgende week gaan we daarover in gesprek met Het Bolwerk.