Dongeradeel gaat ook werken met Kinderombudsman

  • Berichtcategorie:politiek

huiselijkgeweld

Bij de behandeling van de regiovisie Huiselijk geweld en Kindermishandeling afgelopen donderdag werd duidelijk dat ook Dongeradeel gaat werken met de Kinderombudsman. Dongeradeel Sociaal had hier al eerder op aan gedrongen, maar toen reageerde de wethouder nog afwijzend. Nu blijkt dat veel andere gemeenten in de regio wel met de Kinderombudsman werken, gaat wethouder De Graaf toch kijken of ook Dongeradeel de Kinderombudsman in de arm kan nemen.

Met het vaststellen van de regiovisie voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt Leeuwarden als centrumgemeente aangewezen. Belangrijke voorzieningen voor opvang en begeleiding zijn daar nu ook al gevestigd en zullen daar dus blijven. Dongeradeel Sociaal vindt het daarbij wel erg belangrijk dat duidelijk is waar slachtoffers in onze gemeente kunnen aankloppen voor hulp.

Verder zal de gemeente Dongeradeel zelf komend jaar met preventief beleid komen. Dongeradeel Sociaal gaf daarbij alvast de suggestie mee dat vooral ingezet moet worden op de scholing van hulpverleners en leraren, zodat huiselijk geweld en kindermishandeling zo vroegtijdig mogelijk kan worden gesignaleerd. Ook de nieuwe gebiedsteams binnen de WMO en jeugdzorg krijgen hierin een taak, zo meldde de wethouder.

Wanneer huiselijke geweld of kindermishandeling geconstateerd wordt, vindt Dongeradeel Sociaal het vooral belangrijk dat de dader wordt gestraft en dat niet de slachtoffers moeten vluchten en uit hun sociale omgeving worden gehaald.