Dongeradeel Sociaal komt op voor SPD en peuterleidsters

  • Berichtcategorie:politiek

peuterspeelzalendongeradeel

Op initiatief van Dongeradeel Sociaal stond tijdens de afgelopen raadsvergadering de peuteropvang op de agenda. Aanleiding was de grote zorg van de Stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel (SPD) over de toekomst van de peuteropvang en de banen van de leidsters, nu de peuteropvang per 1 augustus wordt overgenomen door Kids First COP en de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

De peuteropvang wordt daarmee verdeeld over twee organisaties. Dongeradeel Sociaal noemde dat een onwenselijke situatie. De wethouder noemde dit ‘risicospreiding’ en prees de expertise van zowel Kids First COP als de SKF.

DS hekelde ook de communicatie over het proces. Tot dusver is er vooral over de peuterleidsters gesproken en niet mét; laat staan dat ze, met hun expertise, betrokken zijn bij de besluitvorming. Wethouder De Graaf antwoordde dat zij wel degelijk had gecommuniceerd, maar, zo bleek, alleen met de interim-bestuurder van de SPD en niet of nauwelijks met de medewerkers zelf.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

DS overwoog een motie in te dienen om af te dwingen dat er alsnog met de SPD gesproken zou worden, maar daarvoor bleek op voorhand al geen steun van de andere fracties te zijn. Er restte DS dan ook niet anders dan genoegen te nemen met de harde toezegging van de wethouder dat alle werknemers van de SPD een baan krijgen binnen de nieuwe organisaties.

Hoe die baan er uitziet? Of die tijdelijk of vast is? En wat het beleid gaat worden binnen de peuteropvang nu die verdeeld wordt over twee organisaties? Die vragen zegde de wethouder toe te zullen beantwoorden tijdens de commissievergadering in juni, als het onderwerp inhoudelijk wordt behandeld.

Dongeradeel Sociaal zal daarbij de vinger stevig aan de pols blijven houden, want de continuïteit van de peuteropvang en het behoud van de werkgelegenheid en expertise binnen de SPD staat voor DS voorop.