Eerste Kadernota Noardeast-Fryslân unaniem aangenomen

  • Berichtcategorie:politiek

Met mooie beschouwingen van alle fracties is vanmiddag de eerste Kadernota van de gemeente Noardeast-Fryslân unaniem aangenomen. Daarmee staat de begroting voor 2024 stevig in de steigers en is de koers voor de komende jaren uitgezet.

Een mooi resultaat met de Kadernota als nieuw instrument om de financiële informatievoorziening aan de raad te verbeteren. Voorgaande jaren werkten we met een Perspectiefnota. Deze Kadernota geeft echter een veel duidelijker beeld van de financiën voor de komende jaren. Zo zijn alle voorstellen voor nieuw beleid hierin al verwerkt en biedt het dus veel steviger kaders voor de begroting. Deze nieuwe werkwijze vroeg ambtelijk veel inzet de afgelopen maanden. Daarom mooi dat de Kadernota zo positief is ontvangen. De complimenten vanuit de gemeenteraad waren dan ook zeer op zijn plaats. Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt.

De Kadernota schetst voor 2024 en 2025 een positief beeld, maar het perspectief voor de jaren daarna is, net als bij veel andere gemeenten, zorgelijker. Het uitblijven van duidelijkheid van het Rijk over de gemeentefinanciën na 2025 maakt het uitermate lastig voor gemeenten om langetermijninvesteringen te doen. En door de val van het kabinet zal die duidelijkheid nog langer op zich laten wachten, ben ik bang.

Desondanks blijven we vol inzetten op de ontwikkeling en het versterken van de gemeenschap (mienskip). Een van de manieren waarop we dit willen bereiken, is door extra geld in ons bestaande ontwikkelfonds te stoppen. Dit biedt duidelijkheid voor projecten (o.a. Harddraverspark en MFC Burdaard) die op de lange termijn investeringen vereisen.

Woningbouw, duurzaamheid en de bestrijding van energie-armoede blijven onverminderd belangrijk. Daarnaast wordt er aanzienlijke aandacht besteed aan de ‘mienskipsoanpak’ (gemeenschapsaanpak). Het bevorderen van ontmoeten en bewegen voor alle levensfasen, met activiteiten die worden georganiseerd door de lokale gemeenschap, staan hierbij centraal. Wat betreft jeugdzorg wordt de nadruk gelegd op de verbinding tussen zorg en onderwijs, waarbij hulp en ondersteuning voor jongeren laagdrempelig en dichtbij op school worden georganiseerd.

We blijven ons dus onverminderd ambitieus inzetten voor de mienskip in Noardeast-Fryslân. Mét deze Kadernota: Klik hier!