Friese partijen pakken samen uitdagingen wonen en zorg aan

  • Berichtcategorie:politiek

LEEUWARDEN – Een brede coalitie van organisaties in Friesland gaat de uitdagingen op het gebied van wonen en zorg in Friesland aanpakken. De provincie Fryslân, gemeenten, het zorgkantoor, woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorgorganisaties zijn daarvoor bij elkaar gebracht door de Friese Taskforce Wonen en Zorg. Op 13 februari hebben zij een Plan van aanpak ondertekend.

Fries samenwerkingsverband is een mijlpaal
“Dit is een mijlpaal”, zegt Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg en tevens voorzitter van de Friese Taskforce Wonen en Zorg. Die laatste ondersteunt de samenwerkingspartners om te komen tot integrale oplossingen voor wonen, welzijn en zorg. “Nergens in Nederland wordt op deze schaal provincie breed samengewerkt om deze uitdaging aan te gaan.” Huizenga doelt daarmee op de dubbele vergrijzing in combinatie met wonen en zorg; meer ouderen die steeds ouder worden, met dus ook een toenemende vraag naar zorg en passende woonoplossingen. “Tel het personeelstekort in de zorg daarbij op en je hebt een puzzel die je niet in je eentje kunt leggen. Daarvoor moet je samenwerken. Anders lukt het simpelweg niet.”

Regionale uitvoeringsagenda’s
Het plan van aanpak dat op 13 februari op de bovenste verdieping van de Achmeatoren is ondertekend betekent veel. “We hebben allemaal ambities richting de toekomst. Die moeten elkaar versterken en hier, op dit moment, brengen we ze samen en maken we ze concreet”, zegt Bert Bokma, van Zorgkantoor Friesland. Met concreet bedoelt Bokma de integrale regionale uitvoeringsagenda’s voor wonen en zorg die worden gemaakt. “Daarin moet staan hoe de partijen gezamenlijk en met urgentie uitvoering gaan geven aan hun ambities. Met dit plan van aanpak tonen deze partijen het commitment om dit waar te maken.”

Zorgzame wijken en buurten
Om aan de toenemende vraag naar zorg te voldoen, zal wonen, zorg en welzijn voor ouderen zo worden georganiseerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond kunnen blijven wonen. De positieve gezondheid van de oudere en wat de oudere zelf kan, staan daarbij centraal in het vaststellen van de opgave. Ook de Mienskip heeft daar een rol in. Een belangrijk onderwerp binnen de uitvoeringsagenda’s wordt daarom het ontwikkelen van ‘zorgzame wijken en buurten’. Jouke Douwe de Vries, wethouder Sociaal Domein, Welzijn Onderwijs en Financiën in Gemeente Noardeast Fryslân: “De komende jaren zal de uitdaging voor gemeenten om hulp en ondersteuning aan onze inwoners te kunnen blijven bieden steeds groter worden. Daarom is het van groot belang om hier als gemeenten gezamenlijk, mét onze inwoners, in op te trekken en oplossingen voor te vinden.”

Een ondersteuningsteam vanuit de Friese Taskforce Wonen en Zorg, gefinancierd vanuit het zorgkantoor, gaat de verschillende regio’s helpen om de uitvoeringsagenda’s op te stellen.

Klik hier voor het bericht op rtvnof.nl