Gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel investeren in gezonde jeugd

  • Berichtcategorie:politiek

Wethouder Jouke Douwe de Vries bij CBS de Bron in Dokkum. Foto Gemeente Noardeast-FryslânDokkum/De Westereen – Wethouder Jouke Douwe de Vries heeft donderdag met een handtekening ervoor gezorgd dat Noardeast-Fryslân nu een JOGG-gemeente is. Ditzelfde deed Wethouder Gerben Wiersma voor de gemeente Dantumadiel.

JOGG, gezonde jeugd, gezonde toekomst, is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl van de kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf. En dat is belangrijk want gezonde en vitale mensen hebben veelal een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder een beroep op zorg.

Een gezonde leefstijl moet tenslotte een logische keuze zijn. Daarom sluit JOGG goed aan bij het gezondheidsbeleid van de gemeente. Ook sluit het goed aan bij het Sportakkoord ‘Samen actief naar gezondheid’. Bewegen, sporten, voeding, armoede en eenzaamheid zijn de onderwerpen die hierbij horen. Voor zowel jong als oud. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te blijven werken aan hun gezondheid. ‘Samen actief naar gezondheid’ is de springplank om hiermee aan de slag te gaan.

“As gemeente sette we ús mei ús sûnensbelied yn op ‘in libben lang beweegje’. Us buurtsportcoaches ferfolle dêryn in wichtige rol. Mei leechdrompelige aktiviteiten en foarsjennings wolle wy in sûne libbenswize befoarderje by ús ynwenners, fan jong oant âld”, aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

“As gemeente fine we it wichtich dat we mei-inoar fit bliuwe. Dêrom bin ik bliid dat we no in JOGG-gemeente binne. Want it JOGG ferbynt minsken!”, zei wethouder Gerben Wiersma.

Directeur Marja Puttman-van Geldern van CBS De Bron in Dokkum: “Groep 8 sport iedere dag een kwartiertje! We gymen 2 uur in plaats van 1,5 uur. En we hebben schoolfruit!”

Bron: Nieuwsblad Noordoost-Friesland