Noardeast teleurgesteld na splitsing

  • Berichtcategorie:politiek

DANTUMADIEL LEGT OORZAAK ACHTERSTANDEN NEER BIJ GEBREKKIGE OVERDRACHT BUURGEMEENTE

DOKKUM – De gemeente Noardeast-Fryslân is ‘teleurgesteld’ in buurgemeente Dantumadiel. Dat blijkt uit een intern bericht naar de ambtenaren in Dokkum.

De gemeente reageert hiermee op de berichten over de achterstanden in Dantumadiel, die ontstaan zouden zijn in de overdracht tussen de voormalige samenwerkingspartners.

Zonder met de vinger te willen wijzen, legt de gemeente Dantumadiel de oorzaak van de achterstanden in het sociaal domein in Dokkum neer. ,,De omvang van de problemen met de overgedragen dossiers is in omvang groter dan wij hadden verwacht”, staat te lezen in een verklaring. ,,De problemen zijn overgekomen vanuit Noardeast-Fryslân en staan los van de ontvlechting.”

In een intern bericht aan de medewerkers in Noardeast-Fryslân, in handen van Nieuwsblad Noordoost-Friesland, laat de directie en het college weten teleurgesteld te zijn in de stap die de gemeente Dantumadiel zet. Voor het college en de directie kwam het persbericht van Dantumadiel dan ook als een verrassing.

‘Onrechtvaardig en ongegrond’ ,,Wij onderschrijven de conclusies die de gemeente Dantumadiel trekt niet,” aldus het college en de directie. ,,Met name de uitspraak dat de gemeente Noardeast-Fryslân het werk slecht heeft overgedragen, vinden wij onrechtvaardig en ongegrond.” Verder laten de opstellers van het bericht weten dat, naar hun inzicht, Dantumadiel in het afgelopen jaar steeds heeft aangegeven dat de opbouw van de eigen organisatie prima verliep. ,,Wethouder Rommy Kempenaar heeft zich in de pers ook voortdurend positief uitgelaten over het verloop van de ontvlechting.”

Complete verrassing In november en december is er tussen beide gemeenten stevig geïnvesteerd in een goede overdracht van werkzaamheden. ,,Ook toen heeft Dantumadiel niet aan de bel getrokken dat de zaken niet op orde waren. Juist daarom komt de opstelling van Dantumadiel voor ons als een complete verrassing.”

Waardering

In een officieel bericht naar aanleiding van vragen komt Noardeast-Fryslân met woorden van soortgelijke strekking. ,,Ik ha yn soad wurdearring foar ús meiwurkers dy ’t in soad tiid en enerzjy yn de wurkoerdracht stutsen ha,” laat wethouder Jouke Douwe de Vries weten. ,,De ôfspraak mei de direksje yn Dantumadiel wie dat der altyd oerdroegen waard oan ien fan de meiwurkers fan Dantumadiel en, yn gefal fan in fakatuere, oan de direksje of de manager.”

De Vries zegt ‘teloarsteld’ te zijn in de wijze van communicatie. ,,Dat we dit fia de media fernimme moasten, hat ús ûnoangenaam ferrast.” In het bericht aan de medewerkers verklaart de gemeente verdere gesprekken met Dantumadiel met een warm hart en een koel hoofd te zullen voeren.

Bron: Nieuwsblad Noordoost-Friesland – Frank de Wilt