Wethouder Jouke Douwe de Vries opent expositie ‘Sprookjes’ van de Arts eXpression

  • Berichtcategorie:politiek

Kunst verbindt. In ons streven om de sociale basis voor jongeren te versterken, zetten we in Fryslân dan ook in op meer kunst, muziek en sport op school. Mooi dus om gisteren Arts eXpression te mogen open, waarin dit al in praktijk wordt gebracht. En wat een mooie kunstwerken! De jury had een zware klus, want eigenlijk verdienden ze allemaal een prijs. Hulde aan alle deelnemers en, niet te vergeten, de organisatie.

(Lees hieronder het bericht op RTV NOF)

Wethouder Jouke Douwe de Vries opent expositie ‘Sprookjes’ van de Arts eXpression

LEEUWARDEN – Met het project Arts eXpression geeft OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter) jaarlijks op een bijzondere manier extra aandacht aan de wereld van de kunsten. Op dinsdag 12 maart jl. werd de expositie ‘Sprookjes’ van het onderdeel beeldende kunst van de Arts eXpression in dbieb in Leeuwarden geopend door wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. De wethouder werd hiervoor gevraagd, omdat twee deelnemende scholen (!mpulse Kollum en Dalton Dokkum) uit de regio komen.

Arts eXpression van toegevoegde waarde voor talentontwikkeling leerlingen
Wethouder De Vries benadrukte in zijn openingstoespraak het belang van kunst en cultuur in de klas en roemde de betrokkenheid en inzet van zowel leerlingen als docenten bij het project Arts eXpression. Folkert Bangma, voorzitter College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord onderstreepte het belang van kunst en cultuur in de ontwikkeling van leerlingen: “Aandacht voor kunst- en cultuur in onze scholen vinden we van groot belang. Wij hebben de ambitie om grensverleggend onderwijs te bieden aan onze leerlingen. De kans voor leerlingen om hun talenten te tonen buiten de schoolmuren, het daadwerkelijk krijgen van een podium hiervoor, is daar onderdeel van en van grote meerwaarde. Elk jaar zijn we verrast door wat onze leerlingen op zo’n jonge leeftijd al kunnen maken en durven te laten zien. Ook dit jaar heb ik me, mede door het thema ‘Sprookjes’, weer laten verwonderen en betoveren.”

Prijzen voor Simon Vestdijk Franeker en het Leeuwarder Lyceum
Leerlingen van 13 scholen pitchten voor een professionele jury, bestaande uit Hein de Graaf (kunstenaar), Inge Hekman (onderwijsprogrammeur Fries Museum, Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessenhof) en Hiltje Rookmaker (lid College van Bestuur OVO Fryslân-Noord), hun kunstwerk. Aansluitend vond de prijsuitreiking van de vakjuryprijzen plaats. De jury koos als winnaar voor de onderbouw het kunstwerk van Femke Geuker (RSG Simon Vestdijk Franeker) en voor de bovenbouw het kunstwerk van Herske Alice Postma (Leeuwarder Lyceum).

Expositie in dbieb in Leeuwarden
De expositie, die bestaat uit 27 kunstwerken, is kosteloos te bezoeken voor iedereen die geïnteresseerd is in de vertaling van het thema ‘Sprookjes’ door leerlingen van OSG Piter Jelles, RSG Simon Vestdijk en De Jutter. De expositie loopt van 12 maart tot 5 april a.s. Er kan tijdens deze periode nog gestemd worden door bezoekers voor de publieksprijs.

Bron: RTV NOF