Nog veel onduidelijkheid over Het Bolwerk

  • Berichtcategorie:politiek

bolwerk_300x120

Er blijft nog veel onduidelijkheid over Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ in Dokkum. Wij stelden vragen in de gemeenteraad n.a.v. het artikel Het Bolwerk rommelt met jaarverslagen, maar veel wijzer zijn wij niet geworden van de beantwoording van de wethouder. Zo kon hij geen inzage geven in de financiële consequenties van de nieuwe werkwijze (‘de kanteling’) van de Stichting Welzijn. Ook het jaarverslag over 2012 van Het Bolwerk hebben wij nog steeds niet ontvangen.

Een voorstel van onze fractie om hierover binnenkort in debat te gaan, werd door de overige raadsfracties van de hand gewezen. Zij willen wachten op een beleidsstuk over de nieuwe werkwijze van Het Bolwerk waar de wethouder binnenkort mee zal komen.

Wij hebben nu eerst het jaarverslag 2012 bij de wethouder opgevraagd, voordat wij beslissen of we opnieuw een spoeddebat aan zullen vragen. Het welzijnswerk gaat ons te zeer aan het hart om dit op z’n beloop te laten.