Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) komt met stevige lijst en herkenbaar programma

  • Berichtcategorie:politiek

FERWERT – Met het vaststellen van het verkiezingsprogramma en een stevige kandidatenlijst trapte S!N afgelopen week in Ferwert de campagne af voor de herindelingsverkiezingen van 21 november a.s. Met heldere en sociale standpunten die in het bijzonder gericht zijn op de dorpen, hoopt S!N voldoende kiezers aan zich te binden om straks deel te mogen nemen aan het nieuwe college in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het verkiezingsprogramma van S!N wordt herkenbaar gekleurd door de samenwerkende partijen Dongeradeel Sociaal, GroenLinks, SP, PvdA en D66. Zo wil S!N meer geld voor de dorpen en geen miljoenenprojecten meer, zoals de Súd Ie, waarvan nog steeds onduidelijk is wat het gaat opleveren. Ook vindt de partij dat er beter naar de burgers in de gemeente moet worden geluisterd, zoals ook bij de 4000 handtekeningen tegen de plannen voor de Markt had moeten gebeuren. En ook de vele Hallumers die vorig jaar pleitten voor concentratie van sportvoorzieningen in het centrum van het dorp, hadden serieus genomen moeten worden.

Verder is het S!N een doorn in het oog dat miljoenen euro’s die eigenlijk bedoeld zijn voor het Sociaal Domein (WMO, jeugdzorg en participatiewet), in de algemene reserve verdwijnen om andere gaten in de gemeentebegroting te dichten. Dat geld moet gebruikt worden voor de verbetering van het WMO-vervoer, zoals Jobinder dat nu verzorgt. Ook de armoedebestrijding moet eindelijk worden opgepakt en met het geld moeten de wachtlijsten in de zorg worden tegengegaan.

S!N vindt dat de locatie van sociale werkvoorziening NEF in Kollum open moet blijven en dat er geïnvesteerd moet worden in sociale en particuliere woningbouw, met name op de dorpen. De partij wil dorpshuizen steunen bij renovatie en plannen voor verduurzaming en zij vindt dat dorpshuizen geen OZB meer hoeven te betalen. Verenigingen voor dorpsbelangen zijn een belangrijke spil in het contact tussen burgers en gemeentebestuur in de nieuwe grote gemeente. Dorpsbelangen kunnen, wat S!N betreft, dan ook rekenen op financiële steun. Kleine scholen op de dorpen wil S!N open houden en politieagenten moeten weer dichter bij de burger komen te staan.

S!N is mordicus tegen de gaswinning in Ternaard en de plannen voor fracking bij Blije en Munnekezijl. Ook het omgevingsproces rond de gaswinning in Ternaard, dat bedoeld is om geld binnen te halen voor de regio, is de partij fel op tegen, omdat je daarmee feitelijk al ‘ja’ zegt tegen de gaswinning onder de kwetsbare Waddenzee. Daarnaast pleit S!N voor meer balans in het groenbeheer en spreekt de partij zich uit tegen de rigoureuze bomenkap in de gemeente van de afgelopen jaren. Ook maakt S!N zich grote zorgen over de sterke terugloop van het aantal insecten, bijen en weidevogels. Er moet snel beleid komen om de rijkdom aan planten en dieren in onze gemeente te behouden en te verbeteren. Tot slot wil S!N de komende jaren veel meer inzetten op duurzame energie-opwekking.

Dit is uiteraard maar een greep uit het verkiezingsprogramma. Het gehele verkiezingsprogramma is te lezen op de website van S!N: www.sin.frl. Daar is ook de volledige kandidatenlijst te vinden.

Stevige lijst
Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal (DS) voert de kandidatenlijst van S!N aan die bestaat uit maar liefst 34 inwoners uit alle hoeken van de nieuwe gemeente. De lijst is een mooie mix van mannen en vrouwen; van ervaren bestuurders en aanstormend talent. Op nummer 2 staat Sjoerd Keizer, oud-fractievoorzitter van PvdA-Kollumerland c.a. Plek 3 is voor Rebecca Slijver, huidig raadslid voor DS. Nummer 4, Johan Lammering uit Holwerd, is zittend commissielid voor DS in de de raad van Dongeradeel. Manon van der Meij-Baron staat op plek 5 en is oud-voorzitter van het Jeugdparlement in Dongeradeel en steunfractielid van DS.

Minke Schouten is nummer 6 en recreatieondernemer in Kollumerpomp. Aanstormend politiek talent Jesse Nutma bezet plek 7. Hij studeert Vastgoed en Makelaardij. Marcel Tubben uit Dokkum is meteoroloog en staat op 8. Plaats 9 is voor de jonge student Jelle de Vries uit Ferwert en op plek 10 staat GroenLinks-bestuurslid Kiki Schrier uit Lichtaard.

In totaal staan maar liefst 34 kandidaten op de lijst, waaronder oud-SP-voorzitter Reinze Visser uit Ternaard en Tjerkje van der Laan, eigenaresse van het Bloemenparadyske in Kollum. Onderwijsbestuurder Ton Stierhout uit Burdaard en Yvonne Hiemstra, gewezen vrijzinnig predikante in Dokkum, fungeren als lijstduwers.

De gehele kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november a.s. ziet er als volgt uit:

1. Jouke Douwe de Vries   DOKKUM
2. Sjoerd Keizer   TRIEMEN
3. Rebecca Slijver   DOKKUM
4. Johan Lammering   HOLWERD
5. Manon van der Meij-Baron   DOKKUM
6. Minke Schouten   KOLLUMERPOMP
7. Jesse Nutma   DOKKUM
8. Marcel Tubben   DOKKUM
9. Jelle de Vries   FERWERT
10. Kiki Schrier   LICHTAARD
11. Reinze Visser   TERNAARD
12. Annet Baarda   DOKKUM
13. Adam Belmejdoub   EE
14. Sara Hofman   HOLWERD
15. Henk Brouwer   DOKKUM
16. Tjerkje van der Laan   KOLLUM
17. Emanuel van Arkel   DOKKUM
18. Maja Geluk   HOLWERD
19. Lammert de Hoop   HIAURE
20. Wanda Hoeksma   KOLLUMERZWAAG
21. René Tigchelaar   BLIJE
22. Marjan van Gorssel   HOLWERD
23. Leon van der Meij   DOKKUM
24. Elly Bolsius   DOKKUM
25. Justin Kappert   HOLWERD
26. Hans van Gorssel   HOLWERD
27. Robert de Wit   KOLLUMERPOMP
28. Douwe Kuipers   HOLWERD
29. Jaap van der Pol   BURDAARD
30. Esther Hilderink   KOLLUM
31. Jan Brinkman   HANTUMHUIZEN
32. Rik Koopman   HANTUMHUIZEN
33. Ton Stierhout   BURDAARD
34. Yvonne Hiemstra   EE

Foto: Annelies Bosch (boven) en eigen foto (onder)