Wethouder Jouke Douwe de Vries op werkbezoek in Paesens Moddergat

  • Berichtcategorie:politiek

PAESENS MODDERGAT – Contactwethouder Jouke Douwe de Vries is op werkbezoek in Paesens Moddergat geweest. Het hele bestuur van dorpsbelang sprak met hem over diverse ontwikkelingen. Vooral op het gebied van recreatie, toerisme en wonen. Een aantal onderwerpen sprongen eruit.

Recreatief gebruik woonhuizen
Dorpsbelang gaf aan zich steeds meer zorgen te maken over mensen “van buiten” die huizen in het dorp kopen maar er niet zelf in gaan wonen. De woningen worden verhuurd voor recreatief gebruik. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. De “eigen” jeugd kan hierdoor geen woning meer krijgen.
In het coalitie- akkoord staat dat de gemeente wil voorkomen dat woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning een recreatievergunning krijgen. Binnenkort start een nieuw project “verblijfsrecreatie” waarin het contact met de dorpen zal worden opgezocht. De situatie van Paesens Moddergat wordt zeker meegenomen.

Parkeren is een probleem
De schoonheid van Paesens Moddergat is zeer geliefd bij toeristen. Dat is mooi maar heeft ook een keerzijde. Er zijn regelmatig grote parkeerproblemen in het dorp. Ook bij het sportveld zijn te weinig parkeerplaatsen. File en opstoppingen zijn geen uitzondering meer. Inwoners kunnen soms hun eigen huis zelfs niet meer bereiken.

Dorpsbelang wil hier graag een oplossing voor en heeft samen met het dorp een plan gemaakt. Er moet nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden. Het plan wordt binnenkort aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees hier verder: https://www.rtvnof.nl/wethouder-de-vries-op-bezoek-in-paesens-moddergat/586411/

Foto: Durkje Boersma