Wethouder zegt spoedige aanpak verkeerssituatie basisschool Trije Terpen toe

  • Berichtcategorie:politiek

De nieuwe basisschool De Pionier in de Trije Terpen in Dokkum gaf veel voer voor discussie in de commissievergadering gisteravond. Deze basisschool is zo rap uit de grond gestampt, dat er nog allerlei open eindjes zijn. Zo sprak de heer Altena, namens de buurtbewoners, zijn grote zorg uit over de verkeersveiligheid. Na een stevig pleidooi van DS/S!N deed wethouder Pytsje de Graaf de toezegging dat ze de onveilige verkeerssituatie met spoed zal aanpakken.

Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat het christelijk schoolbestuur Arlanta wel erg voortvarend te werk was gegaan met de bouw van De Pionier. Dat leidde voor de zomervakantie tot ‘hite hollen’ (hete hoofden) in het gemeentehuis, aldus de wethouder. De communicatie verliep slecht, afspraken werden niet nagekomen en er was veel gedoe rondom vergunningen en de huur van de grond. Uiteindelijk is, mede dankzij het harde werk van de ambtenaren, de bouw toch nog in goede banen geleid en staat er nu een mooie, tijdelijke school (eerst voor 5 jaar) met een nieuw onderwijsconcept.

Toch is Arlanta nog steeds de afspraak niet nagekomen om op het schoolterrein 10 parkeerplaatsen te realiseren met 2 uitritten. Mede daardoor is de parkeersituatie op de weg bij de school op dit moment verre van ideaal. Auto’s kunnen elkaar nauwelijks passeren en dan hebben we het nog niet eens over fietsers en voetgangers. Kortom, een onveilige situatie, waar de heer Altena namens de buurt terecht aandacht voor vroeg tijdens de commissievergadering.

Wethouder De Graaf gaf in eerste instantie aan dat Arlanta verantwoordelijk is voor de aanleg van de 10 parkeerplekken en dat zij daar tot 17 september de tijd voor heeft. Daarna zal een handhavingstraject in gang worden gezet.

Fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van DS/S!N vroeg zich echter af of dit de problemen wel op zal lossen. Immers, de 10 parkeerplaatsen zijn bedoeld voor het personeel van de school. Het brengen en halen van leerlingen door ouders gebeurt steeds vaker met de auto en op die momenten zal er op de weg bij de school nog steeds sprake zijn van een onveilige situatie. En voor die situatie, op de openbare weg, is de gemeente verantwoordelijk. Dat erkende uiteindelijk ook wethouder De Graaf. Zij zegde toe de situatie goed in de gaten te zullen houden en die met spoed aan te zullen pakken.

IHP
Tot slot vroegen meerdere fracties in de raad naar het IHP, het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs. Daar wordt al sinds 2010 aan gewerkt, maar het ligt er nog steeds niet en zal er voorlopig ook nog niet komen. Dat meldde wethouder De Graaf. Er is nog steeds geen overeenstemming over een gemeenschappelijke visie tussen gemeente en scholen. De gemeente wil, zoals DS/S!N destijds inbracht, het aantal scholen in Dokkum terugbrengen om de kleine scholen op de dorpen te kunnen blijven bekostigen. Maar daar wordt nog steeds geen uitvoering aan gegeven. De Pionier vervangt basisschool Groen van Prinsterer en daarmee blijft het aantal scholen in Dokkum gelijk. Het IHP wordt nu doorgeschoven naar de nieuwe raadsperiode. Wordt dus wederom vervolgd.

Foto: Arlanta

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1123594614463932