Burgemeester Kramer laat dossier ‘AZC Dokkum’ los

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Een nieuw hoofdstuk in het dossier AZC Dokkum. Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân doet afstand van zijn portefeuille ‘opvang asielzoekers (AZC) en huisvesting statushouders’.

De reden hiervoor is het feit dat de hele kwestie rondom het AZC en statushouders steeds meer een politieke aangelegenheid aan het worden is.

In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat zij besloten heeft om de portefeuille onder te brengen bij wethouder Jouke Douwe De Vries.

A-politiek

In de brief staat geschreven: “Burgemeester Kramer heeft destijds aangeboden om als boven de partijen staand bestuurder het dossier op een zo a-politiek mogelijke manier vorm te geven. Zoals u heeft gemerkt is het debat steeds meer een politieke aangelegenheid geworden, waardoor het college van mening is dat het verstandiger is om het portefeuillehouderschap AZC te beleggen bij wethouder De Vries.”

Bron: Waldnet