Minimacoaches in Noardeast-Fryslân van start

  • Berichtcategorie:politiek

In de gemeente Noardeast-Fryslân werken we al een paar jaar nauw samen met ervaringsdeskundigen in het Sociaal Domein. Zo hebben we een platform met ervaringsdeskundigen dat ons regelmatig van stevige adviezen voorziet en samen met ons werkt aan een herijking van ons armoedebeleid.

Daarnaast hebben we ervaringsdeskundigen een opleiding tot minimacoach aangeboden. En hoe trots zijn wij dat nu de eerste vijf ervaringsdeskundigen hun certificaat hebben gehaald. Inmiddels zijn drie minimacoaches in onze gemeente gestart en ook voor de andere cursisten blijkt de opleiding nieuw perspectief te bieden en zelfs een springplank te zijn naar een nieuwe baan.

Kortom, de pilot is meer dan geslaagd en, wat mij betreft, een mooi voorbeeld voor andere gemeenten.

Zie ook dit artikel in het Friesch Dagblad