NAM ontkent schade aan huizen door bodemdaling

  • Berichtcategorie:politiek

NAM_Anjum_2014_623x250

“Ik begrijp uw ongerustheid.” Zo begon Elke Rettberg van de NAM enkele keren haar antwoord tijdens een presentatie in de raad afgelopen donderdag. Toch nam zij allerminst de zorgen weg over de gevolgen van de bodemdaling door gaswinning. Sterker nog, onze ongerustheid nam alleen maar toe.

De NAM bleef in haar presentatie maar aangeven dat het allemaal wel wat meevalt in Dongeradeel, terwijl we de eerste scheuren in (monumentale) huizen al zien. En heeft de NAM ook niet jarenlang beweerd dat het in Groningen wel meevalt? Daar ondervinden ze inmiddels ook de schokkende gevolgen.

En wat het nog erger maakt. De NAM ontkent met grote stelligheid dat er schade aan huizen in onze gemeente kan ontstaan door gaswinning. De bodem daalt zo licht en geleidelijk dat dat niet mogelijk is, aldus de NAM. Een nulmeting heeft in haar optiek dan ook ‘geen toegevoegde waarde’.

Stuitend vindt Dongeradeel Sociaal deze opstelling, want “meten is weten,” zo beet onze fractie mevrouw Rettberg van de NAM toe. De burgers van Dongeradeel trekken op deze manier altijd aan het kortste eind, want hoe moeten zij straks in vredesnaam bewijzen dat er schade aan hun huis is ontstaan door de bodemdaling?

En de bodemdaling neemt de komende decennia nog behoorlijk toe. Op dit moment is er sprake van een kom tot -10 cm in een brede straal rond Anjum. Daar komt de komende jaren nog 8 cm bij, zo is de verwachting. Daarnaast ontstaat nog een nieuwe kom tot -18 cm bij Paesens/Moddergat, Morra/Lioessens tot aan Oosternijkerk (zie de kaartjes hieronder).

En dat zijn de cijfers die de NAM zelf presenteert. Uit ervaring, onder andere in Groningen, weten we dat die cijfers vaak rooskleuriger zijn dan de werkelijkheid. Kortom, alle reden tot ongerustheid en alle reden om zo snel mogelijk een nulmeting te doen in heel Dongeradeel. Betaald door de NAM. Met die opdracht is de wethouder dan ook op pad gestuurd. Een hele moeilijke opdracht, zo lijkt het, met zo’n onwillige gesprekspartner. Wordt vervolgd.

NAM_bodemdaling_2011

NAM_bodemdaling_2050