Overleg nieuwe kantine VV Dokkum

  • Berichtcategorie:politiek

Vanmiddag zaten Herman, Alex en Jan-Ede namens VV Dokkum en Joop en Jolanda namens KV Oostergo met de wethouders Rebecca Slijver, Jouke Douwe de Vries en Bert Koonstra om de tafel. We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over onze ambities voor de toekomst. En hoe we samen met andere (toekomstige) gebruikers daar graag verder invulling aan kunnen en willen geven. Op de foto overhandigt Herman onze brochure voor de fondsenwerving (die we al opgestart hebben) aan sport-wethouder Rebecca Slijver.

Het vervolgproces is nog best wel spannend. Is het bijvoorbeeld wel financierbaar en hoe zorgen we ervoor dat het proces en de bouw niet jaren en jaren gaan duren? We hebben goede afspraken met elkaar gemaakt over de vervolgstappen op korte termijn. We gaan een aantal zaken verder uitzoeken en die bespreken we eind september weer met elkaar. Om in onze sporttermen te spreken: de bal rolt en hopelijk wordt het straks een boppeslach!

Bron: Facebookpagina VV Dokkum