Petitie tegen aanpak Markt Dokkum heeft wel degelijk zin

  • Berichtcategorie:politiek

De petitie van Johan Talsma tegen de aanpak van de Markt in Dokkum zou ‘niets uithalen’, volgens Esther Hanemaaijer, kersvers wethouder in de gemeente Dongeradeel. Klinkklare onzin! De raad moet de 2,9 miljoen voor de herinrichting nog beschikbaar stellen en anders gaan de plannen niet door.

Dat zou een flinke streep door de rekening zijn van het college en de coalitie in Dongeradeel. CDA, FNP en ABD hebben immers steeds vol ingezet op de herinrichting van de Markt, mét ijsfontein, vóór de start van de Kulturele Haadstêdfestiviteiten in 2018.

Dongeradeel Sociaal heeft steeds gezegd dat 2018 te vroeg komt om voldoende geld te vinden en draagvlak te creëren voor de herinrichting van de Markt. En daarvoor krijgt het college en de coalitie nu de rekening gepresenteerd.

Financiële dekking
Zo viel voor de zomervakantie de financiële dekking onder de plannen vandaan, toen een subsidieaanvraag voor de Markt niet werd gehonoreerd door het Waddenfonds. Dat betekende dat het college in allerijl op zoek moest naar nieuwe financiering. En die denkt men nu gevonden te hebben in de gelden die gereserveerd waren voor de sportverplaatsing.

Volgens mevrouw Hanemaaijer liggen die nu voor niks op de plank, omdat de sportverenigingen op het Harddraverspark meermalen hebben aangegeven dat ze niet willen verhuizen naar het Tolhuispark. Maar mevrouw Hanemaaijer is blijkbaar vergeten dat in juli raadsbreed een motie is aangenomen, waarin staat dat de verenigingen niet zullen worden gedwongen om te verhuizen en dat er eerst een zogenaamde Nije Pleats-sessie zal plaatsvinden voor zowel de Harddraver als het Tolhuispark. Bij zo’n sessie gaan alle gebruikers samen kijken naar een nieuwe invulling van beide gebieden. Voor de sportverplaatsing was 4,6 miljoen gereserveerd en dat geld bleef staan! Kortom, met het aannemen van de motie is het geld niet langer puur bestemd voor de sportverplaatsing.

Daar komt nog bij dat het college ook voorstelt om het parkeerterrein op de Harddraver uit te breiden met 50 parkeerplaatsen; ter compensatie van de parkeerplaatsen die op de Markt zullen verdwijnen.

Hoezo meepraten over de nieuwe invulling van het gebied?

De verenigingen op de Harddraver voelen zich in ieder geval absoluut niet serieus genomen en riepen deze week de raadsfracties op om tegen de plannen te stemmen. Daar komt nog bij dat als de plannen van het college wél doorgaan, er geen geld meer is voor de herinrichting van de Harddraver en het Tolhuispark. De verenigingen zouden dan met de Nije Pleats-sessies wel nieuwe plannen mogen maken voor de herinrichting, maar die plannen zouden niet uitgevoerd kunnen worden.

Volgens Dongeradeel Sociaal handelt het college dan ook volstrekt in strijd met de raadsbreed aangenomen motie van juli.

Weinig draagvlak
Johan Talsma maakt met zijn petitie ondertussen pijnlijk duidelijk dat er weinig draagvlak is voor de plannen voor de herinrichting van de Markt. Het is veel te duur, er kan straks amper nog geparkeerd worden op de Markt en grote evenementen kunnen er niet meer worden gehouden. En dat het geld voor de plannen bij de sport vandaan wordt gehaald, is helemaal tegen het zere been van de petitie-ondertekenaars.

Inmiddels is de petitie enkele duizenden keren digitaal en via lijsten op diverse plekken in Dokkum ondertekend. Hoe lang kan een nieuwbakken wethouder, college en coalitie dit signaal vanuit de bevolking, de bevolking die zij vertegenwoordigen, nog negeren? Tijdens de raadsvergadering op 28 september a.s. zal het duidelijk worden.

Dongeradeel Sociaal zal in ieder geval, net als bij de ijsfontein, tegen de plannen stemmen. Zij ondersteunt daarnaast de petitie van harte. Die kan nog tot 28 september via petitie24.nl of via lijsten bij diverse winkels in Dokkum worden ondertekend.

Jouke Douwe de Vries
Fractievoorzitter Dongeradeel Sociaal

Teken hier de petitie: http://www.petitie24.nl/petitie/1198/29-miljoen-markt-dokkum-waanzin-

Bekijk een filmpje met uitleg op: https://youtu.be/yK85tag0tm0