Zijn besluiten Raad van Toezicht Roobol rechtsgeldig?

  • Berichtcategorie:politiek

burgerschoolroobol_dec14

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Roobol moet opnieuw, zo bleek afgelopen donderdag in de raad. Daarmee is ook de vraag of de besluiten van de RvT wel rechtsgeldig zijn. Dat geldt ook voor het besluit om het onderwijs aan hoogbegaafden in de huidige vorm stop te zetten.

Dat kwam aan het licht tijdens het debat over drie moties die door VVD en Dongeradeel Sociaal, met steun van ABD, werden ingediend n.a.v. de onrust die op de Burgerschool in Dokkum is ontstaan na het ontslag van directeur Germ de Vries door het bestuur Roobol. Een groep van 200 boze ouders eist nu het vertrek van bestuursvoorzitter Trees Galama van Roobol, omdat er bestuurlijk meer zaken niet in orde zouden zijn. Het gaat daarbij o.a. over de medezeggenschap van ouders (ook in de RvT) en het stopzetten van het hoogbegaafdheidsonderwijs in de huidige vorm (met twee afzonderlijke klassen in onder- en bovenbouw).

De VVD en Dongeradeel Sociaal maakten afgelopen donderdag duidelijk dat zij, vanuit hun bevoegdheid in de raad, niet in de arbeidsverhoudingen tussen de ontslagen directeur en het bestuur van Roobol willen en kunnen treden. Wel maken beide partijen zich zorgen over de onrust op de Burgerschool en willen ze duidelijkheid over de gang van zaken bij Roobol. De VVD diende daarom, samen met Dongeradeel Sociaal en ABD, twee moties in. De eerste motie betrof een oproep om de benoeming van de leden van de RvT van Roobol opnieuw te doen, omdat dit niet volgens de wettelijke regels is gegaan. Deze motie werd door de wethouder overgenomen. De tweede motie over een onderzoek naar het functioneren van de RvT werd aangehouden, omdat wethouder De Graaf eerst zelf in gesprek wil met Roobol. Zij zegde wel toe de onderwijsinspectie op de hoogte te brengen van de situatie bij Roobol.

Dongeradeel Sociaal diende, met steun van VVD en ABD, een motie in om het onderwijs aan hoogbegaafden in de huidige vorm, dus met twee afzonderlijke klassen in onder- en bovenbouw, te behouden. Daar is nog maar een paar jaar geleden enkele tonnen aan gemeenschapsgeld in gestoken en Dongeradeel Sociaal vindt het dan ook onbegrijpelijk dat Roobol daar met ingang van het schooljaar 2016-2017 mee wil stoppen. Sterker nog, er zouden nu al geen leerlingen meer worden aangenomen. Roobol zegt wel dat het onderwijs aan hoogbegaafden blijft, maar dat is niet in aparte klassen en dat is juist zo belangrijk voor hoogbegaafde leerlingen. Ook deze motie werd door de wethouder overgenomen.

Grote vraag daarbij is of het besluit om te stoppen met hoogbegaafdheidsonderwijs wel rechtsgeldig is, als de RvT wettelijk onjuist is benoemd. Mogelijk moet dat voorstel, na herbenoeming van de RvT, opnieuw in stemming worden gebracht. Al met al een bijzonder gang van zaken.

 

  • Lees hier de overgenomen motie over de herbenoeming van de Raad van Toezicht van Roobol
  • Lees hier de aangehouden motie voor een onderzoek naar het functioneren van de RvT
  • Lees hier de overgenomen motie ter behoud van het onderwijs aan hoogbegaafden op de Burgerschool