DS en FNP presenteren notitie over vrijwilligerswerk

  • Berichtcategorie:politiek

Dongeradeel Sociaal en FNP presenteerden vanavond een notitie over vrijwilligerswerk voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze notitie vloeit voort uit een motie die raadsbreed door de gemeenteraad van Dongeradeel is aangenomen. In die motie is de wens geuit om geld vrij te maken binnen de begroting 2018-2021 om vrijwilligerswerk mogelijk te maken voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En daar hoort het verstrekken van een onkostenvergoeding ook bij.

Vanavond werd een reactie van de gemeenteraad gevraagd op de concept-notitie. Dat werd gedaan aan de hand van een aantal stellingen. Die stellingen waren:

1. We accepteren dat er een groep is waarvoor regulier werk geen optie (meer) is.

2. Deze groep betreft alleen oudere bijstandsgerechtigden boven de 60 jaar.

3. We faciliteren participatie, maar verplichten die niet.

4. Een zinvolle bijdrage aan de maatschappij door de doelgroep staat voor ons gelijk aan regulier werk.

5. Vrijwilligerswerk moet altijd door de gemeente beloond worden.

In reactie lieten de meeste fracties weten positief tegenover de concept-notitie te staan. Daarnaast vond een meerderheid dat de leeftijdsgrens van 60 jaar niet aangehouden moet worden. Vrijwilligerswerk wordt erg belangrijk gevonden en zou voor de participatiewet inderdaad gelijk moeten staan aan regulier werk. Een beloning werd verdeeld op gereageerd. De gemeente zou hier niet alleen voor moeten zorgen, maar ook de organisaties die van de vrijwilligers gebruik maken.

De opmerkingen van de raadsfracties worden nu meegenomen door de werkgroep om op korte termijn te komen tot een definitieve notitie.

Lees hier de notitie

Foto: vrijwilligersopsterland.nl