Gemeente Dongeradeel onvoldoende zicht op werken met behoud van uitkering

  • Berichtcategorie:politiek

nef

“Wij voelen ons niet serieus genomen,” zo zei fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries afgelopen donderdag in de commissie. Aanleiding was de beantwoording van de vragen van Dongeradeel Sociaal over het werken met behoud van uitkering. “Onze vragen worden niet beantwoord en dat terwijl het een onderwerp is, waar ook landelijk veel over te doen is.”

De Vries: “Het begint al met het antwoord op de eerste vraag over het aantal mensen in onze gemeente dat op dit moment werkt met behoud van uitkering: ‘Deze vraag kunnen we niet in alle volledigheid beantwoorden’. En dat antwoord kregen wij ook op veel van de vragen die we gesteld hebben. Vraag is dan ook, wanneer kunnen wij die antwoorden wel krijgen?”

“De beantwoording van de vragen roept nu een beeld op van een gemeente die niet weet hoe het precies zit en die niet ‘in control’ is. Ondertussen moet het college wel sancties opleggen aan mensen die weigeren om te werken met behoud van uitkering. Hoe kun je dat doen als je als gemeente zelf niet op de hoogte bent?”

“En hoe kunnen wij als raadsleden onze kaderstellende en controlerende rol uitvoeren, als wij de kaders en cijfers niet kennen?”

Vervolgens werd door de wethouder verwezen naar een informatiebijeenkomst bij sociale werkvoorziening NEF in februari. Dongeradeel Sociaal zou daar haar vragen aan de directeur van NEF kunnen stellen. De Vries veegde daar de vloer mee aan: “Natuurlijk zullen wij daar onze vragen stellen, maar wij verwachten in eerste instantie de antwoorden van de wethouder en het college. Zij zijn verantwoording aan ons schuldig en niet de directeur van NEF.”

De wethouder zegde toe met de antwoorden te zullen komen en stelde voor om, na de informatiebijeenkomst met NEF, het onderwerp opnieuw uitgebreid in de raad te bespreken. Dongeradeel Sociaal ziet dit graag tegemoet. De partij krijgt veel signalen van misstanden rond het werken met behoud van uitkering en maakt zich ernstig zorgen over de verdringing van regulier werk.

Lees ook:
Beantwoording schriftelijke vragen over werken met behoud van uitkering