Motie DS/S!N raadsbreed gesteund, Dongeradeel toch bij Statiegeldalliantie

  • Berichtcategorie:politiek

Met mede-indieners CDA, FNP, CU en PvdA diende Dongeradeel Sociaal/S!N donderdag in de raad opnieuw de motie in om ons als gemeente aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. ABD en VVD stemden uiteindelijk ook vóór en daarmee werd hij raadsbreed aangenomen. Een mooi en nog steeds belangrijk signaal vanuit de gemeente Dongeradeel.

Een maand geleden was DS/S!N nog gedwongen om de motie aan te houden, omdat er een memo onderweg was van wethouder Braaksma over de Statiegeldalliantie in relatie tot afvalverwerker Omrin. De andere partijen, waaronder de meeste mede-indienders, drongen erop aan om eerst die memo af te wachten.

In de memo die even later verscheen, werd gesteld dat aansluiting bij de Statiegeldalliantie ‘op grond van de laatste ontwikkelingen niet meer relevant’ was. Daarmee werd gedoeld op het besluit van het kabinet om uiterlijk in 2021 statiegeld op plastic flesjes in te voeren.

Toch diende DS/S!N, samen met CDA, FNP, CU en PvdA, de motie opnieuw in. Dongeradeel is namelijk één van de weinige gemeenten in Fryslân die zich nog niet bij de Statiegeldalliantie heeft aangesloten. En alleen al uit solidariteit en als signaal naar de burgers hadden wij dat als gemeente ook al lang moeten doen. Bovendien gaat het kabinetsbesluit alleen over plastic flesjes. Er is dus nog een slag te slaan om ook op blikjes statiegeld te krijgen.

Toch bleef wethouder Braaksma de motie ‘overbodig’ vinden. Sterker nog, hij sprak openlijk zijn twijfel erover uit of statiegeld op plastic flesjes het probleem van plastic zwerfafval wel zou oplossen. Diezelfde twijfel klonk ook bij zijn partij Algemeen Belang Dongeradeel (ABD). Desondanks stemde ook die partij, net als de VVD, uiteindelijk vóór de motie en daarmee werd hij raadsbreed aangenomen.

Lees hier de motie

foto: Google