Nieuw schoolgebouw Samenlevingsschool de Tijstream in Holwert geopend

  • Berichtcategorie:politiek

Afgelopen maandag heeft Samenlevingsschool de Tijstream haar deuren officieel geopend. De leerlingen, het docententeam en geïnteresseerde inwoners van Holwert zijn feestelijk verwelkomd in hun nieuwe school met muziek, oranjekoek en rondleidingen. 

Na een intensief traject van fuseren,  plannen, ontwerpen, afstemmen en uiteindelijk bouwen mag het resultaat er zijn. In augustus 2019 zijn openbare basisschool de Tsjelke en christelijke basisschool Ploos van Amstel gefuseerd. Sinds die tijd  is er één samenlevingsschool in Holwert, de Tijstream. Een samenlevingsschool is een school waarin zowel de openbare als de christelijke identiteit een plaats heeft en identiteitsrijk onderwijs gegeven wordt. Tot nu toe maakte de school gebruik van de twee locaties. De moderne nieuwbouwschool betekent een gezamenlijke, nieuwe start. 

Bij de bouw van de school is de doorgaande leerlijn als uitgangspunt genomen. Leerlingen doorlopen de schooltijd op een natuurlijke wijze door het gebouw, langs de diverse leerpleinen. De lokalen zijn aan de leerpleinen gekoppeld, zodat er makkelijk groepsoverstijgend gewerkt kan worden. Ieder kind kan op deze manier op zijn of haar eigen niveau instructie krijgen en zelfstandig werken.


De nieuwe school is tegen de multifunctionele accommodatie De Ynset gebouwd. Er zijn directe verbindingen gecreëerd. Het idee achter de school is dan ook ontmoeting tussen jong en oud, en slim gebruik maken van de faciliteiten in Holwert. De voetbalvelden liggen naast de deur en de school en het MFA kunnen gebruik maken van elkaars faciliteiten. In het MFA had de kinderopvang al een plek. “Geweldich dat alle funksjes hjir sa by inoar komme. Dat is ek wat wy as gemeente stimulearje wolle. Net allinne dat de berneopfang by de skoalle yn komt, mar ek dat de skoalle in bredere funksje yn de mienskip krijt. En dêr wurdt by de Tijstream al hiel moai ynfolling oan jûn.”

De school is gebouwd met inzet van het schoolbestuur Roobol, de gemeente Noardeast-Fryslân en het MFA. Harm Kamstra en Hans de Haan zijn vanuit het MFA nauw betrokken geweest en bleken onmisbaar in het proces.

Tekst: Gemeente Noardeast-Fryslân

Foto: Manon van der Meij

Artikel: Friesch Dagblad