Noardeast wil 100%-dekkend AED-netwerk: “Earste 6 minuten fan libbensbelang”

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – De gemeente Noardeast-Fryslân gaat zich inzetten voor een dekkend AED-netwerk in de gemeente. Op dit moment zijn er voor zover bekend zo’n 10 ‘witte vlekken’, dat zijn vlekken op de kaart waar binnen 6 minuten geen AED beschikbaar is. “De ried en ek wy as kolleezje wolle in 100% dekkend netwurk hawwe, want dy earste 6 minuten binne fan libbensbelang”, vertelt wethouder Jouke Douwe de Vries. 

Naast de tien witte vlekken, zijn er in ieder geval 16 AED’s in de gemeente die niet 24/7 beschikbaar zijn. “Dy binne op it stuit net iepenbier tagonkelik en dêr wolle wy ús, yn oerlis mei bygelyks de eigeners fan de bedriuwen, as skoalledirekteuren, ek iepenbier tagonkelik meitsje”, vult de wethouder aan. Eveneens zijn er zestien AED’s die dit jaar aan vervanging toe zijn, een aantal daarvan zijn zeker ouder dan 8 jaar.

De gehele gemeenteraad was zeer positief over het dekkende AED-netwerk, maar had vooral vragen over de mogelijkheid tot precedentwerking. Toch ging het overgrote deel van de gemeenteraad akkoord met de incidentele uitgave van €61.110,-. Wel werd er door de wethouder toegezegd, alvorens er tot vervanging van oude(re) AED’s wordt overgegaan er eerst een raadsbrief naar de gemeenteraad komt. “Wêr’t wy oan tinke is dat wy at der in AED beskikber steld wurdt, it doarp as de wyk foar it ûnderhâld en de scholing fan frijwilligers stiet.”

Binnenkort wordt er een inventarisatie gehouden. “Dy útkomsten keppelje wy, hooplik noch foar de Kadernota, werom oan de gemeenteried”, besluit de Vries.

Bron: RTV NOF, klik hier om het interview te beluisteren