Uitspraak rechtszaak huishoudelijke hulp op 9 december

  • Berichtcategorie:politiek

huishoudelijke hulp

Op 9 december is de uitspraak in de rechtszaak die door een bejaard echtpaar in Dantumadeel is aangespannen tegen de afschaffing van de huishoudelijke hulp. Een uitspraak die ook voor de gemeente Dongeradeel grote gevolgen kan hebben, omdat beide gemeentes samenwerken en hetzelfde beleid hanteren. Mogelijk kan de afschaffing per 1 januari niet doorgaan en moeten eerst gesprekken gevoerd worden met alle mensen die nu huishoudelijke hulp hebben.

Ondertussen meldde de wethouder afgelopen donderdag in de raad dat de gemeente Dongeradeel € 500.000,- extra krijgt voor het behoud van de werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp. Een bijzonder gegeven, omdat de gemeente de huishoudelijke hulp per 1 januari immers af wil schaffen. Als bijna niemand meer hulp krijgt, bij wie moeten de huishoudelijke hulpen dan werken? Op die vraag wilde de wethouder nog geen antwoord geven. Hij komt over 1 of 2 weken met een voorstel naar de raad.