Vragen DS over sluiting jeugdhonk Ternaard

  • Berichtcategorie:politiek

hingelternaard
Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag heeft Dongeradeel Sociaal vragen gesteld over de voorgenomen sluiting van jeugdhonk De Hingel in Ternaard.

Wij hebben op zich begrip voor de maatregel, omdat de openbare orde en veiligheid in en rondom het jeugdhonk vaak wordt verstoord en afspraken niet worden nagekomen. Maar wij zien het niet als een oplossing. Immers de overlast vindt niet alleen plaats in De Hingel, maar ook daar buiten. Er zou in het kader van jongerenwerk een duidelijke aanpak op gemaakt moeten worden. De wethouder zegde dit toe.

Dat er nog geen aanpak is gemaakt, wijt Dongeradeel Sociaal aan de forse bezuinigingen op het jongerenwerk in onze gemeente en het ontbreken van jeugdbeleid. Wethouder De Graaf bestreedt dit. Er gebeuren, volgens haar, wel degelijk goede dingen in de jeugdhonken in onze gemeente.

Het college van B & W is voornemens om jeugdhonk De Hingel voor een periode van acht weken te sluiten, van 13 november 2015 t/m 8 januari 2016. Vanaf 13 november wordt ook de drank- en horecavergunning ingetrokken. Het bestuur van het jeugdhonk is uitgenodigd voor een gesprek op 29 oktober, waarin zij zienswijzen kunnen indienen. Daarna neemt het college op 10 november 2015 een definitief besluit.

Lees hier het bericht over de sluiting op de website van de gemeente Dongeradeel