“Deze coalitie is voorbij! Nieuwe ronde”

  • Berichtcategorie:politiek

stevigebotsinginnieuweraad_24april14_623x250

Er zou donderdag nog geen besluit vallen over het gratis parkeren in Dokkum. Totdat Lolke Folkertsma van de FNP, als donderslag bij heldere hemel, een kant-en-klaar-amendement indiende met het logo van CDA Dongeradeel erboven. Met als doel blijkbaar om, als nieuw te vormen coalitie, het gratis parkeren erdoor te drukken. En dan alleen op de randparkeerplaatsen en niet, zoals in de verkiezingscampagne werd beloofd, ook tot 11 uur in de binnenstad. Pure machtspolitiek en bovendien kiezersbedrog! Ongelooflijk!

“Worden de verantwoordelijken nu ook eens aangepakt?” vroeg DS-fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries op Twitter. Daarmee doelde hij met name op het dubieuze optreden van FNP-raadslid Lolke Folkertsma, die een paar weken geleden ook al in opspraak kwam vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie naar de Leeuwarder Courant. Zijn optreden afgelopen donderdag leverde hem wederom forse kritiek op. Niet alleen van de andere partijen, maar ook binnen zijn eigen fractie. Kortom, hoe houdbaar is zijn positie?

En dan de beoogde nieuwe coalitie van CDA, FNP en CU. Hoe houdbaar en toekomstbestendig is die? De machtspolitiek die afgelopen donderdag geëtaleerd werd, doet het ergste vrezen. “Wat mij betreft is deze beoogde coalitie voorbij! Nieuwe ronde,” twitterde De Vries, mede namens zijn fractie. Immers, politiek is gebaseerd op vertrouwen. En dan niet alleen binnen een coalitie, maar binnen de gehele raad. En dat vertrouwen is met deze actie zodanig beschaamd, dan het niet anders kan dan dat dit consequenties heeft. Eerder is al gespeculeerd over andere mogelijke coalities en er zijn legio opties. Ook zonder één van de twee grote partijen CDA of FNP.

En dan nog even: Wat was er nu zo erg aan het amendement van Folkertsma c.q. CDA, FNP en CU? In de eerste plaats werd het niet enkele dagen van te voren voorgelegd aan de andere partijen, zoals te doen gebruikelijk, zodat zij zich er op kunnen beraden. En het amendement was zodanig goed voorbereid dat het écht wel eerder toegezonden had kunnen worden. Het was dus een doelbewuste actie tot het bedrijven van machtspolitiek.

In de tweede plaats zorgde het amendement ervoor dat er ineens wel een besluit moest worden genomen over het gratis parkeren. Een besluit van ruim 200.000 euro! Ook dat kun je niet maken. Zeker niet, omdat de financiële consequenties van dit besluit volledig onduidelijk zijn. En al helemaal niet, omdat we nog een bezuiniging van structureel 2,5 miljoen moeten realiseren voor de komende jaren.

Dongeradeel Sociaal bracht deze argumenten ook in tijdens het debat hierover in de gemeenteraad. En dreigde, net als de andere oppositiefracties, de raadzaal te verlaten als het amendement in stemming zou worden gebracht. Onder die dreiging werd het amendement uiteindelijk door Folkertsma ingetrokken.

Wethouder Pytsje de Graaf (FNP) komt nu binnen enkele weken met een collegevoorstel over het continuëren van de proef met gratis parkeren tot 1 januari 2015.

Lees hier het gewraakte amendement

Lees hieronder het artikel uit de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag (klik voor een grote versie).

Stevige botsing in nieuwe raad_24april14