Oppositie Dongeradeel zegt vertrouwen in nieuwe coalitie op

  • Berichtcategorie:politiek

raad_623x250_scheur

CDA, FNP en ChristenUnie hebben geen conclusies getrokken uit de harde botsing met de oppositie in de laatste raadsvergadering. Reden voor de voltallige oppositie om het vertrouwen in de nieuwe coalitie op te zeggen; zelfs nog voor die goed en wel zit.

“It is ûnfoarstelber dat se mekoar noch altyd stypje nei wat der bard is,” aldus fractievoorzitter Pieter Braaksma van de ABD. “Dat jout foar ús absolút gjin fertrouwen foar de takomst.”

Aanleiding is een amendement van CDA Dongeradeel, dat twee weken geleden ter vergadering, zonder medeweten van de oppositiefracties, werd ingediend. Op de agenda stond slechts een evaluatie van de proef met gratis parkeren. Maar met het amendement vroeg het CDA plotsklaps om een besluit te nemen over het continueren van het gratis parkeren voor de komende jaren.

“Dat kinst net meitsje,” zegt fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. “It giet om in beslút fan mear as 2 ton. En dêr kinne je yn de ried net samar mei komme, sûnder dat fraksjes harren dêrop beriede kinnen hawwe. Boppedat moatte wy de kommende jierren struktureel 2,5 miljoen besunigje.”

In het amendement stelde het CDA bovendien voor om het gratis parkeren alleen op de randparkeerplaatsen te handhaven, het gratis parkeren tot 11 uur in de binnenstad van Dokkum zou worden geschrapt. “Kiezersbedrog” noemt Anton van der Aar van de VVD dit. “Tijdens de campagne wierp het CDA zich nog op als groot voorvechter van het gratis parkeren. En nu, anderhalve maand later, doen ze dit.”

“Het amendement was bovendien een misselijke poging tot het bedrijven van machtspolitiek,” vindt Cootje Klinkenberg van de PvdA. “Het CDA wilde dit met de FNP en CU erdoor drukken. De hele oppositie werd daarmee buitenspel gezet.”

Tijdens de schorsing in de raadsvergadering vonden de oppositiefracties elkaar al. Zij besloten de zaal te verlaten als het amendement in stemming zou worden gebracht. Onder die dreiging werd het amendement uiteindelijk ingetrokken.

De oppositiepartijen hebben afgesproken om de komende jaren meer en vaker gezamenlijk op te trekken. “We hebben elkaar inhoudelijk ook gevonden op een aantal punten,” vertelt Van der Aar. “Naast een coalitieakkoord is er straks dus ook een oppositieakkoord.”

Bron: persbericht gezamenlijke oppositiepartijen