Geen mega-windmolens in open landschap Dongeradeel

  • Berichtcategorie:politiek

fryslantsjindewyn

Als reactie op het advies van de Stichting ‘Fryslân Foar De Wyn’ heeft Dongeradeel Sociaal afgelopen donderdag in de raad een duidelijk standpunt naar voren gebracht. Wij willen geen mega-windmolens in het open Dongeradeler landschap.

Wij zijn wel voor duurzame energieopwekking, maar zien daarbij veel meer in het plaatsen van zonnepanelen. Daar profiteren veel meer individuele burgers van en zonnepanelen zijn veel minder ingrijpend voor het landschap en de natuur. Ook energiebesparende maatregelen leveren veel meer rendement op voor mens en milieu dan windenergie.

Mega-windmolens zijn molens met een masthoogte van 70 meter of hoger. Plannen om een cluster van deze hoge windmolens langs de Lauwersseewei bij Metslawier te plaatsen wijzen wij af, omdat ze haaks staan op de plannen om het toerisme in onze gemeente te bevorderen. Daarbij promoten we immers juist de rust en het weidse open landschap. Grote windmolens horen wat ons betreft op zee.

Wij keren ons niet geheel tegen windmolens. Kleinere windmolens kunnen wat ons betreft wel, maar dan bij bebouwing; bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen aan de rand van Dokkum of de dorpen. Ook moeten de opbrengsten dan terugvloeien naar de gemeenschap.