‘Lokaal akkoord’ in Noardeast-Fryslân: coalitie met FNP, S!N en Gemeentebelangen

  • Berichtcategorie:politiek

De verkenning- en informatiefase zitten erop. We gaan nu de formatie in. FNP en S!N gaan de komende weken samen met Gemeentebelangen (GB) onderhandelen om tot een ‘lokaal akkoord’ te komen.

In de verkenningsfase werd door alle partijen nog gesteld dat FNP en S!N het voortouw moesten nemen om tot een coalitie te komen met 17 tot 19 zetels. Met de 15 zetels van FNP (8) en S!N (7) zouden dus CDA (4) en CU (4) en BVNL (2) en PvdA (2) of GB (1) én VVD (1) kunnen aansluiten bij het ‘motorblok’ dat door FNP en S!N wordt gevormd. FNP en S!N spraken vervolgens de wens uit om tot een drie-partijen-coalitie te komen.

Tijdens de informatiefase, die eind vorige week werd afgerond, werd echter duidelijk dat CDA en CU niet willen aansluiten bij het motorblok. Vervolgens zag informateur Durk Durksz de meeste overeenkomsten bij die andere lokale partij in de raad van Noardeast-Fryslân, Gemeentebelangen, om tot een coalitie te komen. Hij adviseert dan ook om met die drie partijen de formatie in te gaan. Daarmee zou voor het eerst een volledig lokaal georiënteerd college in Noardeast-Fryslân kunnen ontstaan. Een unicum! Maar volgens S!N ook een prima afspiegeling van de verkiezingsuitslag, waarbij FNP en S!N, als lokale partijen, als de grote winnaars uit de bus kwamen.

Grote opgaven

De komende weken zullen FNP, S!N en GB gaan onderhandelen om tot ‘een coalitieakkoord op hoofdlijnen’ te komen, zodat niet alles voor de komende raadsperiode op voorhand wordt dichtgetimmerd, maar dat er ook voldoende ruimte voor de inbreng van de oppositie wordt geboden. Er liggen immers grote opgaven voor de komende periode en daarbij is het zaak om zoveel mogelijk raadsbreed met elkaar op te trekken. Naast een stevige financiële uitdaging liggen er onder andere aanzienlijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en energietransitie.

Vanwege die grote opgaven schuiven FNP als S!N elk twee wethouders naar voren. GB zal één wethouder leveren. Voor de FNP zijn Bert Koonstra en Aant Jelle Soepboer kandidaten voor het wethouderschap en voor GB is dat Pieter Braaksma. S!N kiest voor haar huidige wethouder Jouke Douwe de Vries en het ervaren raadslid Sjoerd Keizer die bij de verkiezingen, na de lijsttrekker, de meeste voorkeursstemmen kreeg.

Als alles goed gaat, zou dat betekenen dat na de formatie, als Jouke Douwe de Vries en Sjoerd Keizer ‘doorschuiven’ naar het college, ook Mark de Boer en Jesse Nutma beëdigd worden als raadslid voor S!N. Oud-burgemeester Roel Cazemier (o.a. van Dongeradeel) zal samen met de huidige informateur Durk Durksz de formatie gaan leiden. Streven is om de formatie in de tweede helft van mei af te ronden.

Lês hjir it artikel yn de Ljouwerter Krante: https://lc.nl/friesland/noardeast-fryslan/Lokaal-akkoord-in-Noardeast-Frysl%C3%A2n-coalitie-met-FNP-SN-en-Gemeentebelangen-27612078.html

Foto: LC