Meer geld voor Bolwerk door motie Dongeradeel Sociaal

  • Berichtcategorie:politiek

swd_300x120

In december vroeg Dongeradeel Sociaal via een motie om een extra eenmalige bijdrage van 65.000 euro voor Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’.

Deze bijdrage was hard nodig om de begroting voor 2014 rond te krijgen en de veranderingen in de werkwijze van Het Bolwerk te kunnen doorvoeren.

Vandaag verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht (zie hieronder) dat het College van B&W de extra bijdrage definitief heeft toegekend. Een mooi resultaat. Voor onze partij. En voor het welzijnswerk in Dongeradeel. We vertrouwen erop dat dit Het Bolwerk de benodigde financiële lucht gaat geven.

Lees hier ons eerdere bericht en de motie

20140215-195618.jpg