Nieuwbouwkosten CBS De Pionier 1,5 miljoen hoger; schep in maart de grond in

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM/KOLLUM – De nieuwbouwkosten van CBS De Pionier in de Dokkumer Trije Terpen vallen 1.5 miljoen euro hoger uit, dan was opgenomen in de eerste begroting. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân moest donderdagavond besluiten over de extra uitgave aan de nieuwe school. “At jo sjogge nei boukosten en ek nei wat oare skoallen kostje, dan is dit wol te ferklearjen. By it eardere riedsfoarstel wie al bekend dat der jild by moast, no witte wy krekt hoefolle”, vertelt wethouder Jouke Douwe de Vries.

In het huisvestingsprogramma 2022 werd er door de gemeenteraad al vervangende nieuwbouw toegekend van de oorspronkelijke Groen van Prinstererschool in de stad. Toen werd er een budget van €2.596.081,- vastgesteld. “In de huidige bouwmarkt voldoen de eerder beschikbaar gestelde budgetten niet,” zo staat in het raadsvoorstel. Het totale kostenplaatje voor nieuwbouw van CBS de Pionier is uiteindelijk vastgesteld op € 4.176.971,-. Vrijdag 10 februari (vandaag red.) wordt de nieuwbouw gegund, aldus het raadsvoorstel. Hiervan is €712.200,- voor de kinderopvang, deze investering wordt terugverdiend middels huur. In maart zal de schep de grond ingaan en zal het IKC verreizen in de Trije Terpen. De gehele gemeenteraad ging uiteindelijk unaniem akkoord met de extra investering in het Integraal Kind Centrum.

Lees hier verder

Bron: RTV NOF

Foto: Ben de Jager, RTV NOF