Raad aan zet over ruimtegebrek Campus Kollum

  • Berichtcategorie:politiek

KOLLUM – ‘Een nieuw gebouw, het onderwijsconcept en de sluiting van mavo De Saad zorgen voor toestroming van nieuwe leerlingen’, denkt onderwijswethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân. ‘Ook moeten we kijken hoe prognoses in de toekomst uitvallen, want die hebben ons nu ook wat om de tuin geleid’, zei de Vries in de uitzending van De Weekend Nieuwsshow.

De campus in Kollum is in 2019 opengegaan met een capaciteit voor 425 leerlingen. Voor komend schooljaar worden echter al 535 leerlingen verwacht en de prognose is dat dit de jaren ernaar kan stijgen naar 575. Wat neerkomt op een ruimtegebrek van vijf tot zes lokalen.

‘In gemeenteland is altijd geldkrapte. Volgens een verordening zou eerst leegstaande bestaande onderwijsruimte benut moeten worden. In Kollum kom je dan uit bij het Lauwers College, wat je een beetje zou kunnen opknappen zodat men daar terecht kan. Dat kost circa een ton’, laat de Vries weten. Het campus bestuur vond deze stap echter niet wenselijk en niet passen bij het vernieuwende concept. Waarop de gemeente voornemens is dit geld te investeren in en rondom de campus. Dat is ook het maximale bedrag en het voorstel wat donderdag aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wordt voorgelegd, de andere ton voor deze oplossing moet komen vanuit de scholen zelf. Ook moet de raad nog beslissen wat er met het karakteristieke oude gebouw van het Lauwers College moet gebeuren.

Daarnaast zullen alle partijen de komende jaren moeten nadenken over de toekomstige invulling omdat rekening wordt gehouden met groei van leerlingenaantallen over misschien wel de komende tien tot vijftien jaar. Ook het braakliggende terrein bij De Colle zou onderdeel van een oplossing kunnen zijn. Door eerst voor een tijdelijke oplossing te kiezen wil het gemeentebestuur tijd ‘kopen’ om goed na te denken over opties die in de toekomst bij kunnen dragen aan een permanente oplossing. ‘Maar misschien is die permanente oplossing ook wel een aantal units op het Campusterrein voor de komende jaren’, besluit wethouder de Vries.

Bron: RTV NOF