S!N stelt schriftelijke vragen over verontrustende brief Dockingacollege

  • Berichtcategorie:politiek

Als ouder van twee examenleerlingen ontving S!N-lijsttrekker Jouke Douwe de Vries vanmiddag een verontrustende brief van het Dockingacollege. Zo verontrustend dat in overleg met de fractie van DS/S!N werd besloten om daar schriftelijke vragen over te stellen aan het College van B&W van de gemeente Dongeradeel.

Naar aanleiding van de brief maakt S!N zich namelijk grote zorgen over het Dockingacollege, de grootste school voor voortgezet onderwijs in de regio. De brief aan de ouders geeft niet veel informatie, maar het persbericht dat even later verscheen, des te meer.

In het persbericht staat dat door de leerlingenkrimp ‘een ingreep in het personeelsbestand onvermijdelijk’ is en dat ‘de bonden zijn uitgenodigd om het gesprek daarover aan te gaan.’

Dat betekent dat de financiële problemen bij het Dockingacollege zo groot zijn dat niet alleen tijdelijk personeel dreigt te worden ontslagen, maar dat, vanwege de betrokkenheid van de vakbonden, ook personeel met een vaste betrekking moet vrezen voor zijn of haar baan. Het zal dan ook niet gaan om een financieel tekort van een paar ton, maar eerder van een paar miljoen.

En wat betekent dat voor de nieuwbouwplannen van het Dockingacollege in Dokkum en Ferwert? En wat betekent het überhaupt voor de locatie Ferwert? Het zal niet de eerste kleine locatie zijn, die om bezuinigingsredenen wordt gesloten.

S!N vraagt in haar schriftelijke vragen dan ook nadrukkelijk naar welke rol de gemeente hier eventueel in kan spelen.

Lees hier de schriftelijke vragen:

1. Is de wethouder op de hoogte van de bijgaande brief? En in hoeverre is zij op de hoogte van de problemen bij het Dockingacollege?

2. Aan welke ingrijpende maatregelen wordt gedacht bij Dockingacollege? Betekent dit gedwongen ontslagen en, zo ja, om hoeveel fte en werkplekken gaat het dan?

3. Is er sprake van een financieel tekort bij het Dockingacollege? Zo ja, hoe groot is dat tekort?

4. Wat betekent dit voor de huisvesting en de rol van de gemeente hierin? En welke rol zou de gemeente hierin kunnen spelen om het onderwijs op het Dockingacollege mede te waarborgen?

5. In hoeverre is het voortgezet onderwijs in de gemeente hiermee in gevaar? En spelen er ook dergelijke problemen op andere scholen in de regio als gevolg van de leerlingenkrimp?

Lees hier de brief van het Dockingacollege

Lees hier het persbericht

Foto: S!N – Dockingacollege Ferwert