Trije Terpen favoriet voor AZC, PvdA zet besluit op slot

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Een bijna meerderheid in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân geeft de voorkeur van een asielzoekerscentrum (AZC) in de wijk de Trije Terpen in Dokkum. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering.

ChristenUnie (4), CDA (4) en S!N (6) hebben 14 van de 29 zetels in de raad. Zij gaven donderdagavond de voorkeur voor de Trije Terpen. Echter, zij hebben nog één zetel nodig van de PvdA (3)….. En die krijgen ze (nog) niet.

Verwarring

Er is namelijk veel verwarring. Ook is er nog veel onduidelijk over de gevolgen voor de leefbaarheid en financiën. Nog meer verwarring ontstond toen duidelijk werd dat wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) een andere mening had dan de rest van het college. Een andere wethouder was niet aanwezig tijdens het besluit.

Zand

Het college strooide deze week de raad nog meer zand in de ogen door plotseling een vierde locatie te benoemen. Zo biedt Zwanenburg Projecten en ondernemer Kooistra een locatie aan op de grond achter bedrijventerrein Betterwird. Om het nog onduidelijker te maken, gaf Kramer aan dat deze nieuwe optie geen vierde nkeuze is (wat het college betreft). De optie was gemeld om transparant te zijn.

Tekentafel

Gryte Schaafstal (PvdA) stuurde het college daarom terug naar de tekentafel omdat er nog te veel onduidelijk is. Ze hekelde bovendien de invloed die het lokale bedrijfsleven probeert uit te oefenen terwijl de gemeente veel evenementen in Dokkum steunt. “Alles kin mar der mei ek wederkerichheid wêze, der mei wat tsjinoer stean. Net allinich winstbejach mar ek solidariteit” Er moet een goed overwogen besluit komen.

De ChristenUnie sloot zich tijdens de vergadering bij het plan aan om terug te gaan naar de tekentafel. Ook het CDA en S!N kunnen zich daarin vinden.

Geen stemming

Voorzitter Fedde Breeuwsma (FNP) wilde echter geen stemming toestaan omdat It Debat alleen om meningsvorming gaat. Wel werd duidelijk hoe de partijen erin staan. Naar verwachting zal de meerderheid (CDA, ChristenUnie, S!N, PvdA) ervoor kiezen om op 5 juni het besluit uit te gaan stellen. Het college moet met betere onderbouwde (financien, leefbaarheid) opties komen voor de Trije Terpen en de Watertorenbuurt.​

Knullig proces

Raadslid Lysbeth Vellinga van de ChristenUnie liet weten dat haar partij voor een AZC was, zoals ook in hun verkiezingsprogramma stond. Vellinga liet daarbij weten dat ze vanaf het begin al tegen het geldverslindende draagvlakonderzoek is geweest. De ChristenUnie ziet de Trije Terpen als meest logische locatie voor een nieuw te bouwen AZC, mede ook vanwege het advies van de politie. Ze betreurde het ‘knullige proces’.

Slechte communicatie

Raadslid Geertje Schoorstra (CDA) gaf aan dat het CDA vanaf het ‘begjin oan’ voor een AZC is. Schoorstra wil op basis van objectieve informatie een keuze kunnen maken. Terwijl het college de Watertorenbuurt als favoriet heeft, wijst volgens haar alles naar de Trije Terpen. “As wy de stikken lêze dan wiist yn feite alles op de Trije Terpen…” Schoorstra betreurde de slechte communicatie van het college van B&W.

Aannames

Raadslid Sjoerd Keizer (S!N) begreep de zorgen van omwonenden maar schrok ook van de aannames die zijn gemaakt zoals ‘toename van de criminaliteit’, ‘vluchtelingen maken geen onderdeel uit van de maatschappij’ en ‘ruzies, diefstal en aanranding’. “Wij schrikken daar erg van….”

Onder druk

Keizer is bovendien niet te spreken over de aannames die Dijkstra-Draisma maakte in de brief die het stuurde naar de gemeente. “S!N voelt dat het college en raadsleden onder druk worden gezet…” Ook S!N ziet de locatie Trije Terpen als beste plek voor het AZC in Dokkum. Ook de bouwplannen van Dijkstra-Draisma slaat Keizer in de wind. “Wanneer er een AZC in de Trije Terpen komt, dan kunnen belangstellenden een keuze maken, deze keuze hebben ze niet in de Watertorenbuurt.”

Polarisatie

PvdA’er Gryte Schaafstal gaf ook aan dat haar partij vanaf het begin duidelijk is geweest door voor de opvang van asielzoekers te zijn. Schaafstal betreurde ook dat er veel geld is verslonden aan het draagvlakonderzoek. Schaafstal verweet S!N ervan dat deze partij de polarisatie in de samenleving vergroot heeft door destijds voor het draagvlakonderzoek te stemmen.

FNP tegen

Coalitiepartij FNP liet weten dat zij duidelijk tegen de komst van een AZC is. De FNP ziet meer heil in het creëren van woningen voor statushouders die momenteel veel plekken bezet houden in de huidige AZC’s. De FNP blijft tegen een AZC en volgt daarmee de mening van het volk via het onderzoek waarin 60% tegen de komst van het AZC in Dokkum was.

Minderheidsstandpunt wethouder

Wethouder Jouke Douwe de Vries lichtte tijdens de avond zijn minderheidsstandpunt toe. Terwijl het college kiest voor de Watertorenbuurt, liet De Vries weten dat hij de Trije Terpen een betere optie vindt.

De Vries vindt dat de impact op de Watertorenbuurt veel groter is en in de Trije Terpen is het mogelijk om ervoor te zorgen dat de asielzoekers niet dwars door de woonwijk lopen. Ook de zorgvoorzieningen en onderwijs (en politie) liggen dichterbij de Trije Terpen. Er was tijdens het collegebesluit bovendien één wethouder afwezig was.

Burgemeester Johannes Kramer wees de raad erop dat het college een ‘lichte voorkeur’ had voor de Watertorenbuurt en dat het mogelijk is dat een wethouder een afwijkend standpunt kan hebben. Kramer gaf aan dat de gemeenteraad zelf een keuze kan maken.

Bron: Waldnet