Werkbezoek Duurzaam Verblijf Ingwierrum

  • Berichtcategorie:politiek


‘Een nauwe en domeinoverstijgende samenwerking met meerdere zorgpartijen’
 
Buiten waaiden we nog net niet weg voor de foto bij de drie mooie Tiny Houses die Ingwierrum telt, maar binnen werden we hartelijk en warm ontvangen door bewoners en medewerkers. Vandaag brachten wethouder Hein Kuiken van Gemeente Leeuwarden en wethouder Jouke Douwe de Vries van Gemeente Noardeast-Fryslân samen met twee betrokken beleidsadviseurs en Nynke Boonstra van GGZ-instelling KieN, een bezoek aan onze locatie Duurzaam Verblijf in Ingwierrum.

NOODZAKELIJKE AANVULLING
Duurzaam Verblijf is een waardevolle en noodzakelijke aanvulling op het bestaande zorgaanbod voor mensen met complexe problematiek die nu te vaak tussen de wal en het schip vallen.

KLEINSCHALIGHEID IS BELANGRIJK
Deelnemers die wonen in Ingwierrum deelden met de wethouders en ambtenaren waarom juist deze plek hen helpt om te kunnen blijven wonen. “De begeleiders hier zien ons echt en kijken altijd wat er nodig is”. In dat gesprek kwam ook naar voren waarom de kleinschaligheid zo belangrijk is “dan kunnen ze echt tijd met je doorbrengen en zijn er niet teveel prikkels.”

Regiodirecteur van Leger des Heils regio Noordoost Claudia van Bruggen: “Het Leger des Heils ziet het grote belang van woonplekken als deze, hier in Ingwierrum. Mensen die ruimte ervaren in hun herstel, puur door de rust en er gewoon ‘mogen zijn’, daar doen we het voor. Ik ben blij dat de wethouders die dit in portefeuille hebben, tijd en aandacht vrij hebben willen maken voor dit werkbezoek. Juist met gemeenten en andere zorgpartijen werken we aan een passende woonplek voor ieder mens.’

DOMEINOVERSTIJGENDE SAMENWERKING
De locatie in Ingwierrum is de eerste plek waar een Duurzaam Verblijf is gestart als onderdeel van de Brede Aanpak Dakloosheid in Friesland (BAD). Hierin wordt samengewerkt met het Sociaal Domein Fryslân en het zorgkantoor. De BAD helpt de inwoners van Friesland die dak- of thuisloos (dreigen te) raken. Het Sociaal Domein Fryslân voert de BAD uit.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt de Pilot Duurzaam Verblijf. De NZa is enthousiast over de nauwe en domeinoverstijgende samenwerking tussen WLZ en WMO en de opzet van het project waarin ook GGZ-instelling KieN, Alliade en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) betrokken zijn als multidisciplinaire schil om de voorziening heen.

Foto’s: Leger des Heils