Yn ‘e Mienskip: Hantum/Hantumerútbuorren

  • Berichtcategorie:politiek

Voor ons rubriek ‘Yn ‘e Mienskip’ ging wethouder Jouke Douwe op bezoek in Hantum/Hantumerútbuorren.

“𝑴𝒐𝒂𝒊 𝒐𝒎 𝒕𝒆 𝒔𝒋𝒆𝒏 𝒉𝒐𝒆’𝒕 𝑯𝒂𝒏𝒕𝒖𝒎 𝒂𝒔 𝒉𝒆𝒄𝒉𝒕𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒏𝒔𝒌𝒊𝒑 𝒔𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒑𝒂𝒌𝒕. 𝑺𝒂 𝒃𝒊𝒏𝒏𝒆 𝒇𝒆𝒓𝒕𝒖𝒕𝒆𝒂𝒓𝒛𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒏𝒆𝒏 𝒚𝒏 𝒊𝒕 𝒅𝒐𝒂𝒓𝒑 𝒐𝒂𝒏𝒑𝒂𝒌𝒕 𝒆𝒏 𝒘𝒖𝒓𝒅𝒕 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏û𝒏𝒕𝒘𝒊𝒌𝒌𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒐𝒂𝒓 𝒘𝒆𝒏𝒕𝒆𝒃𝒐𝒖 𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒊 𝒇𝒂𝒂𝒔𝒋𝒆 𝒐𝒑𝒑𝒂𝒌𝒕.” Aldus wethouder Jouke Douwe

📃 Lees het artikel via: https://ap.lc/sPuXE