Gemeentes moeten ingrijpen wegens wanbeleid Roobol

  • Berichtcategorie:politiek

burgerschoolroobol

Dongeradeel Sociaal had nu al willen ingrijpen bij Roobol; door de betrokken gemeentes kortdurend het bestuur over te laten nemen. Er is sprake van wanbeleid door de huidige Raad van Toezicht en er moet orde op zaken gesteld worden. Om te beginnen door een nieuwe, rechtmatig benoemde, Raad van Toezicht aan te stellen.

De overige fracties in de raad van Dongeradeel wilden hier ver in meegaan, maar wilden de Raad van Toezicht eerst nog een ultimatum stellen. En zo werd een raadsbrede motie ingediend, waarin de RvT tot 1 juni de tijd krijgt om met een voordracht voor een nieuwe RvT te komen. Bovendien kreeg wethouder De Graaf de opdracht om alle mogelijke middelen aan te wenden om het onderzoeksrapport over het functioneren van de RvT en de inmiddels opgestapte bestuursvoorzitter Trees Galama openbaar te maken. Ondertussen moet de wethouder ook in overleg met de wethouders van de andere betrokken gemeentes om juridisch advies in te winnen over een mogelijk ingrijpen bij Roobol.

Aanwijzingen wanbestuur
Dongeradeel Sociaal denkt voldoende aanwijzingen van wanbestuur te hebben om dit ingrijpen te rechtvaardigen. Zo is de Raad van Toezicht van Roobol onrechtmatig benoemd en duurt het veel te lang voordat zij met een voordracht voor een nieuwe RvT komt. Daarnaast is er, ondanks een wettelijke verplichting, tot op heden geen interim-voorzitter aangewezen.

Verder heeft de RvT gehandeld in strijd met de Wet Primair Onderwijs (WPO) door de MR van de Burgerschool en Driezum niet om advies en instemming te vragen over de afbouw van het hoogbegaafdenonderwijs en het ontslag en de vervanging van de directie en de sluiting/fusie van de school in Driezum. De MR van de Burgerschool heeft daarom 4 geschillen ingediend bij de onderwijsgeschillencommissie in Utrecht die op 4 juni a.s. worden behandeld.

En dan hebben we het nog niet eens over de onrust die ontstaan is rondom het ontslag van directeur Germ de Vries van de Burgerschool en hoe de RvT daarmee om is gegaan. Om nog maar te zwijgen over de huidige consternatie rondom het niet openbaar maken van het onderzoeksrapport, terwijl dat wel is toegezegd.

Kortom, genoeg redenen om op korte termijn in te grijpen. Wordt vervolgd.

Lees hier de raadsbrede motie over Roobol

Lees hieronder het artikel uit de Leeuwarder Courant van 1 mei 2015.

Raad van Toezicht Roobol moet weg_LC-20150501