Kleine basisscholen op dorpen behouden

  • Berichtcategorie:politiek

kompaspaesens

60 leerlingen. Dat is de ondergrens voor basisscholen in Dongeradeel om te kunnen blijven bestaan. Tenminste, dat stond in het concept-huisvestingsplan voor het basisonderwijs in Dongeradeel. Dongeradeel Sociaal ziet liever dat het aantal basisscholen in Dokkum wordt teruggebracht, om zo de kleine basisscholen op de dorpen open te kunnen houden en goed onderwijs dichtbij huis te behouden.

In Franekeradeel hebben ze dat enkele jaren geleden ook gedaan. In de stad Franeker werd het aantal scholen teruggebracht naar 6, om zo de scholen op de dorpen te kunnen blijven betalen. Ter vergelijking: In Franeker wonen een kleine 10.000 mensen, waar Dokkum 13.000 inwoners telt met maar liefst 9 basisscholen. Harlingen heeft zelfs maar 5 basisscholen op 15.000 inwoners.

Dongeradeel Sociaal omarmt hiermee het idee dat directeur Auke Elzinga van basisschool De Griffel in Lioessens opperde tijdens de voorlaatste raadsvergadering. Ook bovenschoolsdirecteur Carin Doodeman van CBO Dongeradeel gaf tijdens die vergadering aan dat zij de christelijke basisscholen op de dorpen graag open wil houden.

Samen met de FNP diende Dongeradeel Sociaal afgelopen donderdag dan ook een amendement in om de ondergrens van 60 leerlingen uit het onderwijshuisvestingsplan te halen. En met succes, het amendement kreeg steun van alle andere fracties met uitzondering van de ChristenUnie. Het concept-onderwijsplan wordt nu eerst verder binnen de scholen besproken. Na de zomervakantie krijgt de raad een gezamenlijk plan van de gemeente en schoolbesturen voorgelegd.