Wethouder De Vries zet zich landelijk in voor een Sociaal Platteland

  • Berichtcategorie:politiek

Op woensdag 6 december is wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van P10. “Het is voor mij een eer om op deze manier landelijk bij te dragen aan een socialer platteland”, aldus wethouder De Vries.

P10 is een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten

De P10-gemeenten bundelen de krachten om het geluid van het platteland te laten horen richting de landelijke en Europese politiek. Het samenwerkingsverband bestaat in totaal uit 31 gemeenten, verspreidt over heel Nederland. Samen zetten ze zich in voor een robuust platteland met vitale dorpen.

De Vries wordt verantwoordelijk voor programma Sociaal Platteland

Als Dagelijks Bestuurslid zal wethouder De Vries verantwoordelijk zijn voor het programma Sociaal Platteland waarin gewerkt wordt aan een toekomstbestendig, sociaal platteland. Hierbij is onder meer aandacht voor sociale cohesie, zorg en ontmoeting. Wethouder De Vries besluit: “De komende jaren komen er grote opgaven op ons af als het gaat om de zorg op het platteland. We zullen hiervoor met elkaar naar oplossingen moeten zoeken. Daarbij moeten we de kracht van de gemeenschappen op het platteland gebruiken. Het Rijk moet daar vervolgens langjarige financiering voor beschikbaar stellen.”

Op de foto: Lydia van Santen (programmacoördinator P10), burgemeester Ellen Nauta (voorzitter P10), Iris Gietema (ambtelijk trekker Sociaal Platteland) en Jouke Douwe de Vries

Bron: gemeente Noardeast-Fryslân